Utveksling for faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Som student ved bachelorprogrammet i faglærer i kroppsøving og idrettsfag har du muligheten til å få internasjonal erfaring hos en av våre samarbeidspartnere


Når: Det er tilrettelagt for utveksling i 3. studieår, 5. semester.

Her finner du oversikt over institusjoner vi har avtale med innenfor bachelor i faglærer i kroppsøving og idrettsfag:

Praktisk info om utveksling