University of Gloucestershire

Utveksling for idrett og kropssøving


Avtaletype: Erasmus
Land: Storbritannia
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:

Usikt Winchester by liten gate

Klikk her for å lese reisebrev fra Storbritannia

BREXIT:

Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmusprogrammet. Vi anbefaler alle USN studenter som ønsker å studere i Storbritannia til høsten, om å snakke med internasjonalt kontor på campus for mer informasjon og mulige alternativer.

 

 

Praktisk info om utveksling