Utveksling for bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning

Som student ved bachelorprogrammet i friluftsliv, kultur- og naturveiledning har du muligheten til å få internasjonal erfaring hos en av våre samarbeidspartnere.


Når: Det er tilrettelagt for utveksling i 3. studieår, 5. semester.

Her finner du oversikt over institusjoner vi har avtale med innenfor bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning:

Praktisk info om utveksling