Muligheter for delstudier i utlandet for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Studiet i grunnskolelærerutdanning gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av studiene. I studiets 5. semester er det spesielt tilrettelagt for utreise. Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta delstudier i utlandet.


Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise, og at du tar kontakt med internasjonalt seksjon for veiledning. Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

Praktisk info om utveksling