Åbo Akademi

Åbo Akademi er i dag et mellomstort mangevitenskapelig og svenskspråklig universitet med ca 7000 studener. Åbo Akademi har en sterk internasjonal profil og det studerer ca 1000 internasjonale studenter fra 70 land ved Åbo Akademi. Åbo Akademi har campus in Åbo og et mindre campus i Vasa.


Avtaletype: Erasmus
Land: Finland
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

åbo

Antall plasser

1 plass per år for lærerstudenter

2 plasser for Master i Human Rights

2 plasser for Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen.

Språkkrav: ingen (undervisning både på svensk eller engelsk). 

 

Skolepenger og finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Semesterinndeling

  • Høstsemester: August-desember
  • Vårsemester: Januar-juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Det er mulig å leie studenthybler. Universitetet har egen nettside med informasjon om boligalternativer

Visum

Studenter trenger ikke visum for å studere i Finland.

Forsikring og vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

Praktisk info om utveksling