Liverpool John Moores University

LJMU er lokalisert i Liverpool, Storbritannia. Universitetet har ca 25 000 studenter. Byen er berømt for sine band - The Beatles er selvsagt det mest kjente, sitt rike kulturliv, sine fotballag (Liverpool FC og Everton) og sin historiske rolle som havnen mot Atlanterhavet. Liverpool har rundt 440 000 innbyggere, og med forsteder (Greater Liverpool) – 1,36 millioner


Avtaletype: Erasmus
Land: Storbritannia
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

Utsikt Winchester by

Klikk her for å lese reisebrev fra Storbritannia

Antall plasser

Maritime fag 4 semesterplasser: Avtalen gjelder på Bachelor i skipsfart og logistikk, nautikk og maskinteknisk drift, samt på Master i Maritime Management. Fagene som tilbys er innenfor ledelse.

Økonomi og ledelse: 2 semesterplasser for Bachelor i økonomi og ledelse

Idrett: 2 semesterplasser innenfor idrett

Historie: 2 semesterplasser innenfor historie

BREXIT:

Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmusprogrammet. Vi anbefaler alle USN studenter som ønsker å studere i Storbritannia til høsten, om å snakke med internasjonal koordinator på campus for mer informasjon og mulige alternativer.

Kurskatalog

Du kan velge fag fra Liverpool Business School, School of Sport Studies, Leisure and Nutrition på I.M March Campus, School of Humanities and Social Science og fra The Department of Maritime and Mechanical Engineering's courses.

Opptakskrav

Karakterkrav: C

Språkkrav: 4 i engelsk fra vgs eller C på høgskolenivå

Levert søknadsskjema og karakterutskrift innen fristen.

Skolepenger og finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Godkjenning av studiepoeng

60 credits tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Høstsemester: September- Desember
  • Vårsemester: Januar -Juni

Bolig

Universitetet har ikke egne studentboliger med samarbeider tett med ulike tilbydere. De ulike boligtilbudene ser du her.

Visum

Studenter fra USN trenger ikke visum for å studere i Storbritannia

Forsikring

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

Praktisk info om utveksling