Universidat de València

Universidat de València ble grunnlagt i 1499, og har i dag rundt 55 000 studenter.


Avtaletype: Erasmus
Land: Spania
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

uv

Antall plasser

Erasmus+

2 semesterplasser for historiestudenter

5 semesterplasser for lærerutdanning 

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen.

Språkkrav: Tilfredsstillende spansk for å kunne følge undervisning

Skolepenger og finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her. 

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om å søke utveksling. 

Kandidatene blir vurdert og rangert og deretter søkes det videre om opptak.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved USN

Semesterinndeling

  • Høstsemester: September – januar.
  • Vårsemester:  Februar - juli.

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Les mer her.

Visum

Studenter fra USN trenger ikke visum for å studere i Spania.

Forsikring

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

 

 

Praktisk info om utveksling