University of Iceland

University of Iceland ble etablert i 1911 og har omkring 14 000 studenter inkludert 1100 utvekslingstudenter.


Avtaletype: Nordplus
Land: Island
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

For fagretningene: Alle store fagområder.

Karakterkrav: Ingen.

Språkkrav: Ingen.

Skolepenger og finansiering: USN-studenter er på utvekslingsopphold og betaler ikke skolepenger. Studenter på Nordplus-utveksling får også Nordplusstipend. Les mer om stipend her. Delstudier i utlandet kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. 

Godkjenning av studiepoeng: 30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng.

Semesterinndeling: Semester 1: august - desember. Semester 2: januar - mai.

Bolig: Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Les mer om bolig her.

Forsikring/Vaksiner: Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

Praktisk info om utveksling