University of Winchester

University of Winchester har lange tradisjoner når det gjelder å tilby utdanning av høy kvalitet. Men selv med sin lange historie, har universitetet noen av de mest moderne undervisningsfasilitetene i Storbritannia. Universitetet er en offentlig institusjon, og har over 600 internasjonale studenter fra 50 nasjoner, som bor og studerer sammen med de britiske studentene.


Avtaletype: Study Abroad
Land: Storbritannia
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

Utsikt winchester

Klikk her for å lese reisebrev fra Storbritannia

Antall plasser

Ti study abroad plasser per år

BREXIT:

Storbritannias utmeldingsavtale med EU er godkjent av Europaparlamentet. Det betyr at Storbritannia vil delta på vanlig måte i Erasmus+-programmet ut perioden, altså ut det akademiske året 2020/21. Mer informasjon kan du finne på DIKU sine nettsider.

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen

Språkkrav: ingen

Levert søknadsskjema og karakterutskrift innen fristen.

Skolepenger og finansiering

Study abroad- studenter fra USN betaler skolepenger. Klikk her for å se en oversikt over skolepengene ved din institusjon.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling. 

Kandidatene blir vurdert og rangert og deretter søkes det om opptak videre. 

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

60 credits tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Høstsemester: September-desember
  • Vårsemester: Januar-mai

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Les mer om boligalternativene

Visum

Studenter fra USN trenger ikke visum for å studere i Storbritannia.

Forsikring og vaksiner:

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

University of Winchester anbefaler studenter å ta Meningitis ACWY vaksine.

Praktisk info om utveksling