Pedagogical University Tyrol

Dette er en av Østerrikes pedagogiske høgskoler, og her utdannes først og fremst lærere. Høgskolen har en egen praksisskole, hvor studentene har sin praksisperiode. Høgskolen er lokalisert i Innsbruck, rett nedenfor den berømte hoppbakken i Innsbruck. Byen er hovedstaden i delstaten Tirol I Østerrike. Det er rundt 120000 innbyggere i Innsbruck, og byen har en sjarmerende gamleby, hvor elven Inn deler byen i to. Høye fjell omkranser byen, og det er store muligheter for både vinter- og sommeraktiviteter i fjellene i Tirol. Det er rundt 120 000 innbyggere i byen, og den har en sjarmerende gamleby, hvor elven Inn deler byen i to. Høye fjell omkranser byen, og det er store muligheter for både vinter- og sommeraktiviteter i fjellene i Tirol.


Avtaletype: Erasmus
Land: Østerrike
Til inspirasjon:


tirol

Antall plasser

To plasser per semester

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen.

Språkkrav: tilfredsstillende tysk

Innsendt søknadsskjema og karakterutskrift innen fristen.

Skolepenger og finansiering

USN-studenter betaler ingen skolepenger, og får Erasmus-stipend.

Semesterstudier her kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN.

Søknadsfrister

Interesserte studenter sender søknadsskjema til internasjonal seksjon ved USN. Kandidatene blir vurdert og deretter søkes det om opptak ved PH Tirol.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng.

Semesterinndeling

  • Semester 1: September –januar
  • Semester 2: Februar - juli

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig.

Visum

Studenter trenger ikke visum for å studere i Østerrike.

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring.

Praktisk info om utveksling