Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid ble etablert i det 13. århundre og er ett av de eldste universitetene i verden. Universidad de Valladolid har ca. 32 000 studenter og over 2000 lærere.


Avtaletype: Erasmus
Land: Spania
Institusjonens hjemmeside: Valladolid
Kurskatalog: Courses taught in English
Til inspirasjon:


uva

Antall Erasmusplasser

2 semesterplasser ingeniør, fordelt på Master og Bachelor.

2 helårsplasser lærerutdanning, Bachelornivå

2 helårsplasser innen samfunnsvitenskap, Bachelornivå

3 helårsplasser innen turisme, Bachelornivå

Kjemiingeniør

 

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen.

Språkkrav: tilfredsstillende engelskkunnskaper. Hvis de aktuelle tilbudene er på spansk, må studentene ha tilstrekkelige spanskkunnskaper. Det tilbys spanskkurs i forkant av selve fagstudiene, og hvis disse er av minst fire ukers varighet, kan Lånekassen gi språkstipend.

Levert søknadsskjema og karakterutskrift innen fristen.

Skolepenger og finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

 

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling. Kandidatene blir vurdert og rangert og deretter søkes det videre om opptak.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Høstsemester: september – februar
  • Vårsemester: februar -juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig.

Visum

Studenter trenger ikke visum for å studere i Spania.

Forsikring/vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

Praktisk info om utveksling