Plymouth State University

Plymout State University (PSU) ligger i New Hampshire (New England), like ved White Mountain National Forest.


Avtaletype: Study Abroad
Land: USA
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

Antall plasser

1-2 gratisplasser for studenter ved USN.

Opptakskrav

Karakterkrav: Snitt på min rundt C anbefales.

Språkkrav: Minimum 4 i snitt fra engelsk på vitnemål fra videregående skole eller dokumentasjon på utveksling/lengre opphold i engelskspråklig land.

Skolepenger og finansiering

Som utvekslingsstudent betaler du ikke skolepenger til Plymouth, men du må betale semesteravgift til USN.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling.

Kandidatene blir vurdert og rangert og deretter søkes det videre om opptak.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

15 credits godkjennes som 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Høst: August - desember
  • Vår: Januar - mai

Bolig

Plymouth State University hjelper til med å finne bolig på campus.

Visum

Alle studenter må ha visum for å studere i USA

Forsikring

Du må ha forsikring for å dra på utveksling til USA.

Praktisk info om utveksling