University of Wales Trinity Saint David

Utveksling for friluftsliv og idrett. USNs studenter drar til Carmarthen campus som ble grunnlagt i 1848 og er et livlig og vennlig miljø, sentrert på den opprinnelige bygningen i 1848.


Avtaletype: Erasmus
Land: Storbritannia
Institusjonens hjemmeside: www.uwtsd.ac.uk/international/study-abroad-and-exchange/
Kurskatalog: Kurskatalog for Sport, Health and Outdoor Education: Carmarthen

Utsikt Winchester liten gate

Klikk her for å lese reisebrev fra Storbritannia

Antall plasser:

Utveksling for 5 studenter innenfor friluftsliv og idrett.

BREXIT:

Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmusprogrammet. Vi anbefaler alle USN-studenter som ønsker å studere i Storbritannia om å snakke med internasjonalt kontor på sitt campus for mer informasjon og mulige alternativer.

Opptakskrav

Engelsk på nivå B2 (Common European framework of reference of languages) 

Minst 60 studiepoeng innenfor friluftsliv/idrett

Skolepenger/finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend* rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.  *OBS; følg med på Brexit.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Godkjenning av studiepoeng

Delstudiet i utlandet må forhåndsgodkjennes av instituttet/fakultetet.

30 ECTS credits tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Høst: Midten av september til desember.
  • Vår: Midten av januar til slutten av mai. 

Bolig

Norske studenter som drar til Trinity St. David vil få hjelp til å finne bolig.

Visum

Studenter fra Norge trenger ikke visum til Wales.

Forsikring/Vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

Praktisk info om utveksling