Muligheter for delstudier i utlandet for bachelor i ingeniørfag, elektro-automasjon

Studiet i elektro-automasjon gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. Du kan velge mellom å reise ut i 3., 4., 5. og/eller 6. semester. Det femte semesteret er spesielt tilrettelagt for utreise. Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta delstudier i utlandet.


Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise,  og at du tar kontakt med Seksjon for Internasjonalisering for veiledning. Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette  kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

Praktisk info om utveksling