Utveksling for bachelor i ingeniørfag - Ren energi og prosessteknologi

Som student ved bachelorprogrammet i ingeniørfag i ren energi og prosessteknologi har du muligheten til å få internasjonal erfaring hos en av våre samarbeidspartnere. De samme avtalene gjelder for y-vei.


Når: Det er tilrettelagt for utveksling i 5. semester.

Her finner du oversikt over institusjoner vi har avtale med innenfor bachelor i ingeniørfag i ren energi og prosessteknologi:

Praktisk info om utveksling