AVANS Hogeschool

AVANS ligger i den nederlandske byen Breda og er en av Nederlands største og mest fremtidsrettede høyskoler. Sterkt fokus på økonomi- og ledelsesfag og et godt miljø innen Environmental Science samt mer praktisk rettede fag som design og kunst gjør høyskolen til en populær og høyt ranket institusjon i hjemlandet. AVANS har et bredt utvalg i engelskspråklige programmer som er aktuelle både for økonomi/ledelsesstudenter og kan være aktuelt for teknologistudenter.


Avtaletype: Erasmus
Land: Nederland
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

Klikk her for å lese reisebrev fra Nederland!

Antall plasser

Erasmus+

Utveksling på alle fag AVANS har et engelskspråklig tilbud på.

Kurskatalog

AVANS har en omfattende og interessant kursportefølje på engelsk. Kurskatalog over engelskspråklige programmer finner du her.

Opptakskrav

Bachelorstudenter kan søke. Ingen absolutte karakterkrav eller språkkrav.

Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Språk

Engelsk.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om å søke utveksling. Kandidatene blir vurdert og rangert og listen over studenter som er aktuelle blir deretter sendt til AVANS.

Skolepenger/finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS credits tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Semester 1: ultimo august- ultimo januar
  • Semester 2: ultimo januar - ultimo juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Avans Hogeschool tilbyr studentbolig som kan søkes om online når du har fått opptak.

Visum

Studenter fra Norge trenger ikke visum til Nederland for opphold kortere enn tre måneder.

Forsikring/vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

Praktisk info om utveksling