Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid ble etablert i det 13. århundre og er ett av de eldste universitetene i verden. Universidad de Valladolid har ca. 32 000 studenter og over 2000 lærere.


Avtaletype: Erasmus
Land: Spania
Institusjonens hjemmeside: Valladolid
Kurskatalog: Courses taught in English
Til inspirasjon:


uva

Antall Erasmusplasser

2 semesterplasser ingeniør, fordelt på Master og Bachelor.

2 helårsplasser lærerutdanning, Bachelornivå

2 helårsplasser innen samfunnsvitenskap, Bachelornivå

3 helårsplasser innen turisme, Bachelornivå

Kjemiingeniør

 

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen.

Språkkrav: tilfredsstillende engelskkunnskaper. Hvis de aktuelle tilbudene er på spansk, må studentene ha tilstrekkelige spanskkunnskaper. Det tilbys spanskkurs i forkant av selve fagstudiene, og hvis disse er av minst fire ukers varighet, kan Lånekassen gi språkstipend.

Levert søknadsskjema og karakterutskrift innen fristen.

Skolepenger og finansiering

USN-studenter betaler ingen skolepenger, og får Erasmus-stipend som studieåret 2016/2017 er på ca. 400 euro per måned.

Semesterstudier kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om finansiering

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling. Kandidatene blir vurdert og rangert og deretter søkes det videre om opptak.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

 

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Høstsemester: september – februar
  • Vårsemester: februar -juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig.

Visum

Studenter trenger ikke visum for å studere i Spania.

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring. Studenter i Europa må også ha helsetrygdkort fra HELFO. 

Praktisk info om utveksling