Utveksling for bachelor i ingeniørfag i plan og infrastruktur

Som student ved bachelorprogrammet i ingeniørfag i plan og infrastruktur har du muligheten til å få internasjonal erfaring hos en av våre samarbeidspartnere. De samme partnerne gjelder for plan og infrastruktur y-vei.


Når: Det er tilrettelagt for utveksling i 5. semester.

Her finner du oversikt over institusjoner vi har avtale med innenfor bachelor i ingeniørfag i plan og infrastruktur:

Praktisk info om utveksling