Muligheter for delstudier i utlandet for Bachelor i ingeniørfag, SMART produktdesign

Studiet i bachelor i ingeniørfag, produktdesign gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. 5. semester er best tilrettelagt for utreise men forprosjekt må startes opp, sjekk dette med din studieveileder. Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta delstudier i utlandet.


Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise,  og at du tar kontakt med Seksjon for Internasjonalisering for veiledning. Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette  kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

Praktisk info om utveksling