Utveksling for Bachelor i innovasjon og entreprenørskap

Som student ved bachelorprogrammet i innovasjon og entreprenørskap har du muligheten til å få internasjonal erfaring hos en av våre samarbeidspartnere. Dette er tilrettelagt i 4. semester.


NB: I 4. semester er det et obligatorisk emne, Samfunnsvitenskaplig Metode - 7.5 ECTS. Det er derfor viktig at dere finner et eller fler emner innen samfunnsvitenskaplig metode når dere er på utveklsing. Dette, eller disse fagene, må tilsvare minimum 7.5 ECTS. Eventulet kan dere ta Samfunnsvitenskaplig Metode i 6 semester ved USN. 

De resterende fagene er valgfri. Det vil si at du kan velge fritt blant fag som er relevante for din grad innen innovasjon og entreprenørskap og ikke overlapper fagene du har fra før.

Her finner du oversikt over institusjoner vi har avtale med innenfor bachelor i innovasjon og entreprenørskap: 

Praktisk info om utveksling