Cracow University of Economics

Lærestedet ble grunnlagt i 1925 og er polens største universitet for økonomi. Det har p.t. rundt 21 000 studenter fordelt på 4 fakulteter.


Avtaletype: Erasmus
Land: Polen
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

cue

Antall plasser: Mange.

Karakterkrav:  ingen.

Språkkrav: ingen.

Skolepenger og finansiering: Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Godkjenning av studiepoeng: 30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng.

Semesterinndeling:

  • Høstsemester: Medio september - medio februar

  • Vårsemester: Medio februar - ultimo juni

Bolig: Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Universitetet har en egen boligformidling som du får mer informasjon om ved å kontakte de.

Forsikring/Vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

Praktisk info om utveksling