Utveksling for bachelor i internasjonal markedsføring og reiseliv

Studiet i internasjonal markedføring og reiseliv gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta delstudier i utlandet.


Når: Det er tilrettelagt for utveksling i 5. semester. Dersom du velger studentbedrift kan du ikke utveksle

Her finner du oversikt over institusjoner vi har avtale med innenfor bachelor i internasjonal markedsføring og reiseliv:

Praktisk info om utveksling