Hanze University of Applied Sciences

Hanze University har 26 000 studenter fordelt på campus i Amsterdam, Groningen, Assen og Leeuwarden. For studentene på helsefag kan du få mulighet til å ha praksis på universitetssykehuset tilknyttet Hanze University. Med tett oppfølging fra universitetet og tette tverrfaglige samarbeid innenfor helsesektoren kan du få oppleve og jobbe med spennende oppgaver innenfor ditt fagfelt.


Avtaletype: Erasmus
Land: Nederland
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:

 

Susanne på ESN samling i Nederland

Klikk her for å lese reisebrev fra Nederland!

Antall plasser

Erasmus+ for sykepleierstudenter, barnevern og sosialfagstudenter, økonomi og ledelse og markedsføring.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Opptakskrav

Krav: Alle eksamener og arbeidskrav skal være bestått før utreise. Godkjenning gjøres på grunnlag av en samlet vurdering av søknad, samtale og referanser. 

Språkkrav: Studenter bør kunne engelsk, men det er ingen formelle språkkrav i Erasmusavtale, hvor det forventes B2-nivå på alle studenter som har gjennomført norsk videregående skole.

Skolepenger og finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling

Kandidatene blir rangert og vurdert før det blir søkt videre om videre opptak fra USN. 

Semesterinndeling

  • Høst: august - desember
  • Vår: januar - juni
  • praksisperioder vil variere

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig.

Visum

Studenter trenger ikke visum for å studere i Nederland.

Forsikring/Vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

Praktisk info om utveksling