Studentpraktikant ved Osloregionens Europakontor

Ønsker du å fordype deg i EU og EØS - og få et spennende innblikk i aktuell policyutvikling og sakene som preger det europeiske nyhetsbildet for tiden? Ønsker du å lære mer om EU/EØS’ struktur og oppbygning samt dets relevans for det regionale og lokale nivået, om EU/EØS’ institusjoner, beslutningsprosesser, samt EUs programmer og regionalt samarbeid i Europa? Søk studentpraktikantplass ved Osloregionens Europakontor i Brussel og få mulighet å opparbeide deg verdifull arbeidserfaring og oppleve livet i Europas hovedstad i 4 måneder!


Avtaletype: Erasmus
Land: Belgia
Til inspirasjon:


BrusselSøknad med kortfattet CV og karakterutskrift fra høyere utdanning sendes til internasjonal seksjon innen 1.februar 2019.

Osloregionens Europakontor tilbyr studentpraktikantplass ved kontoret i Brussel i 4 måneder høsten 2019 (september-desember). Ordningen er fortrinnsvis åpen for studenter fra 5.semester innenfor bachelorprogrammet i statsvitenskap, og vil inngå som en del av graden (i alt 30 studiepoeng).

Foreningen Osloregionens Europakontor er et tverrfaglig service- og kompetansesenter som skal sikre økt deltakelse for sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid. Foreningens medlemmer er Oslo, Drammen, Skedsmo, Øvre Eiker, Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommune, kommunene i Kongsbergregionen, fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold Høgskolen i Oslo og Akershus, samt Universitetet i Sørøst-Norge. Europakontoret formidler europeiske kontakter, tilbyr kompetansebygging, prosjektveiledning og målrettet EU/EØS-informasjon.

Praktikanten vil inngå i kontorets daglige drift og oppgaver fire dager i uken, mens én dag i uken vil være avsatt til egne studier. Noen av de viktigste oppgavene er å utarbeide skreddersydde studieprogram for deres medlemmer og ta imot studiegrupper, overvåke og videreformidle informasjon om ulike politikkområder av interesse for deres medlemmer, informasjonsarbeid i form av artikkelskriving for nettsidene og nyhetsbrevet, utarbeide notater og rapporter, delta på møter og konferanser, organisere seminarer og andre arrangement sammen med andre europeiske regioner og aktører etc. Praktikanten vil også få ansvar for å følge et policy- eller programområde, gjerne knyttet opp mot egne studier/bacheloroppgave. Vi er et lite sekretariat og det vil også bli aktuelt å bistå med generelle kontorgjøremål og å bistå der det er behov.

Søkere må ha interesse for og kjennskap til EU, og gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk. Det er en fordel med kunnskaper i fransk. Erfaring med webpublisering og informasjonsarbeid er også en fordel.

Praktikantplassen vil bli godkjent som fullverdig utvekslingsopphold i 5. semester gjennom innlevering og godkjenning av bacheloroppgave med tematikk knyttet til oppholdet, ved slutten av semesteret. Veiledning på bacheloroppgaven gis fra USN underveis i oppholdet. Det skal også leveres en rapport tilknyttet praksisoppholdet, som skal godkjennes av faglærer før semesteret regnes som endelig bestått.

Oppholdet er ikke lønnet, men ettersom det inngår som en del av bachelorgraden, vil man ha mulighet til å søke om lånekassestøtte på lik linje med delstudier i utlandet, og det er også mulig å søke om stipend gjennom Erasmus-programmet. Kontakt Seksjon for internasjonalisering på USN for mer informasjon.

Mer informasjon om Osloregionens Europakontor finns her www.osloregion.org

Klikk her for å lese reisebrev fra USN-studenter som har hatt sin praksis ved ORE-kontoret.

 

Praktisk info om utveksling