Texas Tech University

Texas Tech University er en av USN Handelshøyskolens nærmeste samarbeidspartnere, spesielt innenfor området økonomi/administrasjon/ledelsesfag. Texas Tech er lokalisert i Lubbock i Vest-Texas, en by med rundt 200 000 innbyggere. TTU er et av USAs største campusuniversiteter, med gode muligheter for utøving av sport og ulike aktiviteter på campus. På grunn av utvekslingsavtalen Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap har med TTU Rawls College of Business har vi mulighet for å sende studenter på utveksling til TTU hvert år. Universitetet har svært gode tilbud for studenter som ønsker å studere innenfor økonomi og ledelsesfag, reiselivsfag eller samfunnsvitenskapelige fag. Også våre ingeniørstudenter har gode erfaringer med fagtilbudet de får her.


Avtaletype: Utveksling
Land: USA
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

ttu

Antall plasser: USNs avtale innebærer et visst antall utvekslingsplasser for studenter fra Handelshøyskolen som skal studere ved Rawls College of Business. Antall plasser varierer fra år til år, avhenger av gjensidig utveksling. Normalt 2-3 plasser per år.

Studenter som ikke får tilbud om utvekslingsplass kan få tilbud som visiting student ved å betale skolepenger. Skolepengesatsen overstiger p.t. Lånekassens skolepengestøtte.

Kurskatalog: Kurskatalog finner du her. Bachelorstudenter skal velge fag mellom 200-400 nivå. Masterstudenter skal velge 500-fag. Du kan velge på tvers av fagområder, men vær oppmerksom på at utvekslingsplassene kun gjelder for fag som undervises ved Rawls College of Business.

Fagretning: Økonomi og ledelse samt IT-fag (utveksling) Bachelor OG Master

Statsvitenskap, sosiologi, ingeniørfag, (p.t. study abroad). 

Opptakskrav: Bachelor: GPA på 2.75: Tilsvarer mellom B og C i snitt (nærmere B enn C) Master: GPA på 3.0: Tilsvarer B i snitt.

Språkkrav: 4 i snitt fra engelsk på vitnemål fra videregående skole anbefales (evt dokumentasjon på utveksling/lengre opphold i engelskspråklig land kan telle positivt). Texas Tech vektlegger et velskrevet motivasjonsbrev i større grad enn karakterer fra vgs. Dersom engelskresultatene dine fra vgs var lave, anbefaler vi at du for din egen del tar en TOEFL eller IELTS-test:

-TOEFL (internet based) score 79
eller
-IELTS score 6.5

Skolepenger og finansiering:USN-studenter på utveksling betaler ikke skolepenger. Studenter som ikke får tilbud om utvekslingsplass kan få tilbud som visiting students med å betale skolepenger per semester. Semesterstudier ved Texas Tech University kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte og skolepengestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om finansiering.

Godkjenning av studiepoeng: Bachelor: 15 credits godkjennes som 30 studiepoeng ved USN. Normalt sett skal du ha fylt opp semesteret ditt med 5 fag á 3 credits hver. Master: 9 credits er tilstrekkelig for å fylle ett semester.

Semesterinndeling

  • Semester 1: medio august - medio desember

  • Semester 2: primo januar - medio mai

Bolig: Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Texas Tech University tilbyr studentbolig som kan søkes om online når du har fått opptak. Vi anbefaler imidlertid de fleste studenter å søke bolig privat.

Visum: Alle som skal studere i USA, må ha gyldig studentvisum. Søk i god tid. 

Forsikring: TTU krever at studenter har forsikring.

Vaksiner: Du må dokumentere at du minst er vaksinert mot følgende sykdommer; kusma, meslinger og røde hunder (MMR).

Praktisk info om utveksling