Muligheter for delstudier i utlandet for Bachelor i jus

For deg som er student ved Bachelorstudiet i jus er det dessverre p.t. ikke tilrettelagt for utvekslingsopphold i utlandet. Årsaken til dette er at studieprogrammet er lagt opp med tanke på opptak til Masterprogrammene i jus ved universitetene i Oslo og Bergen. Rammene for bachelorstudiet ligger innenfor norsk jus og forvaltningsrett.


Jusstudenter fra Handelshøyskolen ved USN vil imidlertid ha mulighet til å søke seg direkte til Kandidatutdannelsen (Master) ved Universitetet i Aarhus, ved endt bachelorløp. USN har en avtale med Aarhus som innebærer at Bachelor i jus kvalifiserer til opptak ved den toårige utdannelsen, som sidestilles med mastergraden i jus i Norge, og som gir mulighet til å praktisere som jurist ved fullført studieforløp. Mer informasjon om tilbudet i Aarhus finnes her.

For jusstudenter finnes også tilbud om sommerskole med kurs i Internasjonale Menneskerettigheter, Mostar, Bosnia.Se mer informasjon om sommerskolen ved å klikke på linken under.

Praktisk info om utveksling