University of Leeds

Utveksling for bachelorstudenter i kulturledelse


Avtaletype: Erasmus
Land: Storbritannia
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:

Utsikt Winchester

Klikk her for å lese reisebrev fra Storbritannia

Antall plasser

Utveksling for 2 semesterstudenter pr år innenfor kultur og til Performance and Cultural Industries.

BREXIT:

Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmusprogrammet. Vi anbefaler alle USN-studenter som ønsker å studere i Storbritannia om å snakke med internasjonalt kontor på sitt campus for mer informasjon og mulige alternativer.

Opptakskrav

Engelsk på nivå B2 (Common European framework of reference of languages) 

Minst 60 studiepoeng innenfor faget må være bestått ved USN før utreise.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om å søke utveksling.

Kandidatene blir vurdert og rangert og listen over studenter som er aktuelle blir deretter sendt til Leeds.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Skolepenger/finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

 

Godkjenning av studiepoeng

Delstudiet i utlandet må forhåndsgodkjennes av instituttet/fakultetet.

60 credits i Leeds tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

Høst: Slutten av september til midten av desember

Vår: Begynnelsen av januar til midten av mars

International Welcome Week er uka før semesterstart på høsten.

Bolig

Internasjonalt kontor i Leeds hjelper norske studenter å finne bolig

Visum

Studenter fra Norge trenger ikke visum til England (kan komme endringer etterBrexit).

Forsikring/Vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

 

Praktisk info om utveksling