Muligheter for utveksling for bachelor i marinteknisk drift

Studiet i mariinteknisk drift gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. 5. semester er best tilrettelagt for utreise - sjekk eventuelle obligatoriske emner i studieplanen din. Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta delstudier i utlandet.


Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise, og at du tar kontakt med internasjonalt seksjon for veiledning. Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

Praktisk info om utveksling