Latvian Maritime Academy

Lærestedet er spesielt tilrettelagt for studenter innen maritime studier og ligger i Latvias hovedstad Riga som har en befolkning på ca. 700 000. Riga er en viktig havneby, samt et senter for industri, handel, kultur og finans i Baltikum.


Avtaletype: Erasmus
Land: Latvia
Institusjonens hjemmeside: Latvian Maritime Academy
Til inspirasjon:


Antall plasser

Erasmus+

2 plasser per fag på hhv. skipsfart og logistikk, nautikk og maskinteknisk drift

Kurskatalog

LMA har et begrenset tilbud på engelsk for utvekslingsstudenter. Tilbudet blir annonsert i mai hvert år for kommende studieår.

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen. Språkkrav: tilfredsstillende engelsk

Levert søknadsskjema og karakterutskrift innen fristen.

Skolepenger og finansiering

USN-studenter betaler ingen skolepenger, og får Erasmus-stipend som studieåret 2016/2017 er på ca. 350 euro per måned.

Semesterstudier støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om finansiering.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om å søke utveksling. Kandidatene blir vurdert og rangert og deretter søkes det videre om opptak.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Høstsemester: September - Januar
  • Vårsemester: Januar -Juni

Bolig

LMA har studentboliger som er tilgjengelig på det de kaller LMA hostel. Der koster et enkeltrom hvor man deler kjøkken og bad med en annen student ca 120 euro i mnd. Søknadsskjema for bolig blir tilsendt etter du er tatt opp ved LMA. For mer informasjon ta kontakt med Foreign Relations Department.

Visum

Studenter fra USN trenger ikke visum for å studere i Latvia

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring. Studenter i Europa må også ha helsetrygdkort fra HELFO. 

Praktisk info om utveksling