Lublin University of Technology

Lublin er Polens niende største by med nesten 350.000 innbyggere. Universitetet har 12.000 studenter og vokser stadig. Fokusområder er teknologi og innovasjon.


Avtaletype: Erasmus
Land: Polen
Institusjonens hjemmeside: Lublin University of Technology
Kurskatalog: ECTS Catalogue
Til inspirasjon:


lublin

Antall plasser

Erasmus

2 plasser per semester.

Opptakskrav

Ingen spesielle karakterkrav eller språkkrav.

Levert søknad og karakterutskrift innen fristen.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om utveksling. Kandidatene blir vurdert og rangert og listen over studenter som er aktuelle blir deretter sendt til Lublin. 

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Skolepenger og finansiering

USN-studenter betaler ingen skolepenger, og får Erasmus-stipend som i 2015 var på ca. 350 euro per måned.

Semesterstudier støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og  reisestøtte  så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Mer informasjon finner du her.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved USN

Semesterinndeling

  • Høst: oktober-februar
  • Vår: februar-juli

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Du kan søke om studentbolig via universitetet, se mer her.

Visum

Studenter trenger ikke visum for å studere i  Polen.

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring.

Praktisk info om utveksling