Technische Universität Clausthal

TU Clausthal er et solid, tysk teknisk universitet, lokalisert i nærheten av Harz-området øst i Tyskland. Universitetet har rundt 5000 studenter.


Avtaletype: Erasmus
Land: Tyskland
Institusjonens hjemmeside: www.tu-clausthal.de/
Kurskatalog: www.iee.tu-clausthal.de/en/education/educational-offer/
Til inspirasjon:


Antall plasser

I alt 4 semesterplasser til studenter på Bachelornivå - studenter fra Øk/ledelse og Ingeniørfag kan søke!

Opptakskrav

Karakterkrav: Ingen absolutte krav.

Språkkrav: Ingen absolutte krav.4 i snitt fra engelsk på vitnemål fra videregående skole anbefales for engelskspråklige kurs (evt. dokumentasjon på utveksling/lengre opphold i engelskspråklig land kan telle positivt). Hoveddelen av kursene går på tysk, og da kreves god beherskelse av tysk muntlig og skriftlig.

Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Kurskatalog

Kurskatalogen finner du her

Søknadsfrister

Interesserte studenter sender søknadsskjema til internasjonal seksjon ved USN. Kandidatene blir vurdert og rangert og listen over studenter som er aktuelle blir deretter sendt til TU Clausthal.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Frist for å søke til TU Clausthal er 1.mai og 1.november.

Mer om søknadsprosessen finner du her.

Skolepenger/finansiering

Semesterstudier her kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Mer informasjon på Lånekassens nettsider.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS credits tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Semester 1: medio september - ultimo januar
  • Semester 2: medio mars - primo juli

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. TU Clausthal tilbyr studentbolierg som kan søkes om når du har fått opptak.

Visum

Studenter fra Norge trenger ikke visum til Tyskland for opphold som utvekslingsstudent.

Forsikring/vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha forsikring. Vaksiner er ikke nødvendig.

 

Praktisk info om utveksling