Utveksling for bachelor i natur, miljø og friluftsliv

Som student ved bachelorprogrammet i natur, miljø og friluftsliv har du muligheten til å få internasjonal erfaring hos en av våre samarbeidspartnere.


Når: Det er tilrettelagt for utveksling i 3. studieår, 5. semester.

Her finner du oversikt over institusjoner vi har avtale med innenfor bachelor i natur, miljø og friluftsliv:

Praktisk info om utveksling