ISM University of Management and Economics


Avtaletype: Nordplus
Land: Lithauen
Institusjonens hjemmeside: ISM University of Management and Economics

Nordplusavtale for utveksling for økonomi og administrasjon.

Praktisk info om utveksling