Latvian Maritime Academy

Lærestedet er spesielt tilrettelagt for studenter innen maritime studier og ligger i Latvias hovedstad Riga som har en befolkning på ca. 700 000. Riga er en viktig havneby, samt et senter for industri, handel, kultur og finans i Baltikum.


Avtaletype: Erasmus
Land: Latvia
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

Antall plasser

Erasmus+

2 plasser per fag på hhv. skipsfart og logistikk, nautikk og maskinteknisk drift.

Kurskatalog

LMA har et begrenset tilbud på engelsk for utvekslingsstudenter. Tilbudet blir annonsert i mai hvert år for kommende studieår.

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen. Språkkrav: tilfredsstillende engelsk

Levert søknadsskjema og karakterutskrift innen fristen.

Skolepenger og finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om å søke utveksling. Kandidatene blir vurdert og rangert og deretter søkes det videre om opptak.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Høstsemester: September - Januar
  • Vårsemester: Januar -Juni

Bolig

LMA har studentboliger som er tilgjengelig på det de kaller LMA hostel. Søknadsskjema for bolig blir tilsendt etter du er tatt opp ved LMA. For mer informasjon ta kontakt med Foreign Relations Department.

Visum

Studenter fra USN trenger ikke visum for å studere i Latvia

Forsikring/Vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

 

Praktisk info om utveksling