Muligheter for utveksling til utlandet for bachelor i sosiologi

Studiet i sosiologi gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. Du kan velge mellom å reise ut i 3, 4. eller 5. Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta utveksling.


Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise, og at du tar kontakt med internasjonal seksjon for veiledning. Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

Praktisk info om utveksling