University of Winchester

University of Winchester har lange tradisjoner når det gjelder å tilby utdanning av høy kvalitet. Men selv med sin lange historie, har universitetet noen av de mest moderne undervisningsfasilitetene i Storbritannia. Universitetet er en offentlig institusjon, og har over 600 internasjonale studenter fra 50 nasjoner, som bor og studerer sammen med de britiske studentene.


Avtaletype: Study Abroad
Land: Storbritannia
Institusjonens hjemmeside: University of Winchester
Kurskatalog: Moduler du kan velge
Til inspirasjon:


w

Antall plasser

Ti plasser per år

Opptakskrav

Karakterkrav:  ingen

Språkkrav: ingen.

Levert søknadsskjema og karakterutskrift innen fristen.

Skolepenger og finansiering

Skolepengene for studieåret 2016/2017 er på 5085 GPB.

Semesterstudier kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av HSN. Les mer om finansiering

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling. 

Kandidatene blir vurdert og rangert og deretter søkes det om opptak videre. 

Intern frist HSN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

60 credits  tilsvarer 30 studiepoeng ved HSN.

Semesterinndeling

  • Høstsemester: September-desember
  • Vårsemester: Januar-mai

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Les mer om boligalternativene

Visum

Studenter fra HSN trenger ikke visum for å studere i Storbritannia.

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring. Studenter i Europa må også ha helsetrygdkort fra HELFO. 

Vaksiner

University of Winchester anbefaler studenter å ta Meningitis ACWY vaksine.

Praktisk info om utveksling