Muligheter for delstudier i utlandet for bachelor i Språk og litteratur

Bachelorstudiet i Språk og litteratur gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. Det 5. semesteret er spesielt tilrettelagt for utreise. Du har også mulighet til å reise ut i 3. og 4. semester (1 år). Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under. Det er et krav om å ha bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta delstudier i utlandet.


Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise, og at du tar kontakt med Seksjon for internasjonalisering for veiledning. Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

Praktisk info om utveksling