Internship ved Vesterheim museum

Intern Abroad. Kombiner internship på Vesterheim museum med studier ved Luther College


Avtaletype: Study Abroad
Land: USA
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:

I programmet kan studenter ved USN gjennomføre et praksisopphold (internship) ved Vesterheim museum samtidig som de studerer ved Luther College. Studentene vil bo på campus på Luther. Begge institusjoner er lokalisert I Decorah Iowa. Vesterheim er det ledende museet for norsk-amerikansk historie og kultur I USA. Luther College er et velrenommert college etablert I 1861. Luther har ca 2200 studenter og tilbyr studier innenfor en rekke fag.

Aktuelle tema for praksisoppholdet kan være å jobbe med utstillingene, i museets arkiv (tekst og foto) eller drive forskning med mål om å skrive en artikkel om en person eller gjenstand for museets tidsskrift eller nettside/blogg. Reiseliv- og markedsforingsstudenter kan for eksempel bidra til aktuelle eksterne blogger eller skrive for museets nettside. Et aktuelt prosjekt for studenter i økonomi og ledelse og reiseliv kan også være å lage en forretningsplan for å øke antallet turer til Norge som museet arrangerer.  

Antall plasser

2-3 plasser pr. semester (Til og med høsten 2020).

Opptakskrav

Karakterkrav: I utgangspunktet stilles det krav om at studenten har et gjennomsnitt på karakteren C.

Studentene må ha karakteren ”4” eller bedre i engelsk fra videregående skole. Eventuelt må studentene kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, f.eks. ved dokumentasjon på utveksling/lengre opphold i et engelskspråklig land.

Studenter fra relevante studieprogram ved USN kan søke på programmet (f.eks. historie, turisme og markedsføring, økonomi og ledelse, studier i kultur og folkekultur).

Studenter som søker programmet må legge ved et «Letter of motivation». Brevet skal være på maksimum 1 side og være skrevet på engelsk. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju.

Skolepenger og finansiering

Studentene må betale skolepenger ved Luther. Gjennom avtalen mellom USN og Luther College vil studentene få om lag 50% reduksjon i skolepengene (Skolepenger vil trolig være ca. $ 10.500 pr. semester, dette med forbehold da avtalen med Luther enda ikke er klar).  

Studentene vil bo på campus på Luther, der det også er matsal. Studentene får om lag 60% reduksjon i utgiftene til bolig og mat på Luther (De vil trolig bli om lag på $1.900 pr. semester, dette med forbehold da avtalen med Luther enda ikke er klar).

Semesterstudier her kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om finansiering.

Prosjektet vil i tillegg gi et stipend på kr 12.500 til studenter som blir tatt opp på programmet. Deler av stipendet (ca $ 350) vil gå til å dekke utgifter i forbindelse med visum til USA. Det oppfordres til at noe av stipendet også brukes til å delta på en aktuell konferanse i USA i løpet av semesteret. I tillegg vil prosjektet dekke utgifter til ANSA studentforsikring (krever medlemskap i ANSA). 

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling

Kandidatene blir vurdert og rangert. Aktuelle søkere må legge ved et motivasjonsbrev, kan bli kalt inn til intervju. Deretter søkes det om opptak videre. 

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

Du må ta minimum fire kurs à 16 Luther credits pr. semester. 4 credits av disse vil være knyttet til internship ved Vesterheim.

Semesterinndeling

  • Høst: August til desember
  • Vår: Januar til mai-juni. Merk at på Luther er januar definert som et eget semester med egne (intensive) tilbud.

Visum

Alle studenter trenger visum for å studere i USA

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring som er gyldig  hele studieperioden

 

Bilderesultat for vesterheim museum

Praktisk info om utveksling