Nelson Mandela University

Nelson Mandela University (NMU), er lokalisert i Port Elizabeth, ved kysten i provinsen Eastern Cape. Port Elizabeth er kjent som "the friendly city", med i overkant av 1 mill. mennesker spredt utover et langstrakt kystområde.


Avtaletype: Study Abroad
Land: Sør-Afrika
Institusjonens hjemmeside:


Til inspirasjon:

Port Elizabeth og George

Nelson Mandela University (NMU) har campus i kystbyen Port Elizabeth i øst og byen George i sør. NMU er det største universitetet i Eastern/Southern cape provinsene, med rundt 22 000 studenter. Campusene Summerstrand South og North er lokalisert langs strandlinjen øst for Port Elizabeth sentrum, med studentboliger tett på campus.

Nelson Mandela University er svært internasjonalt rettet, rundt 10% av studentene kommer fra ulike afrikanske land, Europa og USA. 

Antall plasser

Mange. Gode fagporteføljer innen økonomi og ledelsesfag, ingeniørfag, statsvitenskap, samfunnsfaglige og humanistiske fagretninger, lærerutdanning. 

Praksis for barnevern- og vernepleierstudenter januar-mars. 

(Per 13.05.19 er NMU tilbaketrukket som mulighet for sykepleierstudenter. Det kan være denne muligheten kommer tilbake igjen. Dette skyldes nye krav til internasjonale studenter i praksis i Sør-Afrika). 

Opptakskrav:

Karakterkrav: Ingen absolutte karakterkrav.

Språkkrav: Ingen absolutte språkkrav. 

Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Kurskatalog

Her finner du kurskatalogen til NMU med oversikt over studieprogrammer. Du går først inn og ser på studieprogrammene - bruk lenken som viser "Rules and Curriculum" for det enkelte studieprogram. Deretter bruker du moduldatabasen for å finne fram til de enkelte kursene og deres innhold. Husk at deres semester 1 tilsvarer vårt vårsemester, og deres semester 2 tilsvarer vårt høstsemester.

For studenter som skal på praksis, skal praksis forhåndsgodkjennes. 

Les mer om forhåndsgodkjenning av fag og praksis her.

Søknadsfrister

Send søknadsskjema sammen med et motivasjonsbrev som forteller litt om deg selv, din bakgrunn og din motivasjon for å søke. Legg ved karakterutskrift og send til internasjonal seksjon innen våre interne søknadsfrister ved USN.  Kandidatene blir vurdert og rangert.

Endelig frist for å sende papirene videre til NMU er:

31. oktober for utreise i vårsemesteret

30. mars for utreise i høstsemesteret

Skolepenger/finansiering

USN-studenter betaler study abroad fee. Skolepenger ligger på rundt 29 000 sørafrikanske rand per semester.

Semesterstudier ved Nelson Mandela University kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend, reisestøtte og skolepengestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN.

Godkjenning av studiepoeng

60 credits tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Semester 1: primo februar - medio juni
  • Semester 2: medio juli - ultimo november

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Nelson Mandela University tilbyr studentbolig som kan søkes om samtidig som du søker studieplass.

Visum

Du må ha visum for å studere i Sør-Afrika. Det oppleves for mange som en utfordring å samle all informasjon som trengs til å søke visum. Sett deg derfor tidlig inn i hva som kreves av dokumentasjon og legesjekk. Ta kontakt direkte med ambassaden for spørsmål om visum, oppdateringer og endringer skjer stadig, og de har oversikten på hva som gjelder akkurat når du skal på utveksling. 

Medical Aid

NMU-studenter må i tillegg til forsikring hjemmefra, også ha Medical Aid.

Dette er et krav fra NMU. Når du har fått informasjon fra USN om at du kan søke til NMU, kan du samtidig ta kontakt direkte til International.students@absa.co.za, fortell at dere skal på Study Abroad-stay ved NMU og at dere ønsker Medical Aid som heter Momentum. Det koster litt og dere vil få info fra dem om dette.

Praktisk info om utveksling