The Norwegian Study Centre University of York (NSCY)

York ligger i Nord-England, og har i underkant av 200 000 innbyggere. Byen ble grunnlagt av romerne i ca år 70. Ca 800 år senere fikk byen navnet Jorvik av vikingene, som i tiden framover satt et nordisk preg på byen. Foruten å være en by med historisk sus, er York i dag en levende by, rik på både studentkultur og gamle kulturinstitusjoner som operahus og konserthaller.


Avtaletype: Utveksling
Land: Storbritannia
Institusjonens hjemmeside:


University of York er et offentlig universitet som ble grunnlagt i 1963. Det har 15 000 studenter og ligger en 20-minutters busstur sørøst for York sentrum. Universitetet i York blir rangert som ett av topp ti universitetene i Storbritannia, og avtalen med NSCY gjør det mulig å studere ved to av de beste fagmiljøene i Storbritannia innenfor britisk språk/lingvistikk/litteratur og kultur.

Winchester utsikt fra liten gate

Klikk her for å lese reisebrev fra Storbritannia

BREXIT:

Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmusprogrammet. Vi anbefaler alle USN-studenter som ønsker å studere i Storbritannia om å snakke med internasjonalt kontor på sitt campus for mer informasjon og mulige alternativer.

Antall plasser

Ingen begrensninger

Opptakskrav

Minst 50 studiepoeng i engelsk og et karaktersnitt på minmum C.

Minst 60 studiepoeng innenfor faget må være bestått ved USN før utreise.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om å søke utveksling.

Kandidatene blir vurdert og rangert og listen over studenter som er aktuelle blir deretter sendt til NSCY

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Skolepenger/finansiering

USN-studenter er på utvekslingsopphold og betaler ikke skolepenger. De må betale en lokal avgift til NSCY på ca £10-15 

Semesterstudier støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Godkjenning av studiepoeng

Delstudiet i utlandet må forhåndsgodkjennes av instituttet/fakultetet.

60 credits ved NSCY tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

Høst: Slutten av september til midten av desember

Vår: Begynnelsen av januar til midten av mars

International Welcome Week er uka før semesterstart på høsten.

Bolig

Universitetet har flere studentboliger på campus, men kan ikke garantere plass til alle som søker. Noen av boligene har matservering til faste tider.

NSCY veileder søkere om bolig i York.

Visum

Studenter fra Norge trenger ikke visum til England.

Forsikring/Vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

 

Praktisk info om utveksling