Universitè de Caen Basse-Normandie

For Buskerud og Vestfold: Årskurs i fransk ved Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen (Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération - OFNEC) kan tas som det fjerde fordypningsåret (noen steder tredje) i en fireårig lærerutdanning eller som en del av lektor/adjunktutdanning ved et universitet. Søkere med noe praksis vil bli foretrukket dersom de har forkunnskaper i fransk. Innhold og opplegg er spesielt tilpasset lærerstudenter og fagdidaktikk er inkludert i kurset. Det legges vekt på at studentene skal videreutvikle sin praktiske språkkompetanse. Andre søkere (enn lærerstudenter) er også velkomne til å søke. Studiet gir 60 studiepoeng. For Telemark: Det er mulig for idrettsstudenter å dra på utveksling hit. Undervisningen foregår på fransk.


Avtaletype: Erasmus
Land: Frankrike
Institusjonens hjemmeside: Den franske nettsiden
Til inspirasjon:


Antall plasser:  mange

Opptakskrav:

·         Karakterkrav: ingen.

·         Språkkrav: fransk som C-språk eller tilsvarende

Skolepenger/finansiering: studenter betaler ikke skolepenger. Lånekassen yter stipend og lån etter vanlige regler.

 Du kan også søke om private stipend. For eksempel gir Eva og Erik Ankers legat hvert år støtte til utvalgte studenter.

Semesterstudier støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og  reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent

Godkjenning av studiepoeng: 30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng

Semesterinndeling: august/september og 10 måneder fremover

Kurskatalog: 

Bolig:  

Visum: Studenter trenger ikke visum for å studere i Frankrike

Forsikring: Som utreisende student må du ha forsikring.

Praktisk info om utveksling