Universitè de Caen Basse-Normandie

Ett år i Caen i Frankrike kan gi deg undervisningskompetanse i fransk. Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen tilbyr årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter. Årsstudiet er også åpent for andre som ønsker en lærerutdanning i fransk.


Avtaletype: Erasmus
Land: Frankrike
Institusjonens hjemmeside: www.siu.no/Hoeyere-utdanning/Andre-stipendordninger/aarskurs-i-fransk-med-didaktikk

Antall plasser: mange

Opptakskrav:

·         Karakterkrav: ingen.

·         Språkkrav: fransk som C-språk eller tilsvarende

Skolepenger/finansiering: studenter betaler ikke skolepenger. Lånekassen yter stipend og lån etter vanlige regler.

 Du kan også søke om private stipend. 

Semesterstudier støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent

Godkjenning av studiepoeng: 30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng

Semesterinndeling: august/september og 10 måneder fremover

Kurskatalog: 

Bolig:  

Visum: Norske studenter trenger ikke visum for å studere i Frankrike

Forsikring: Som utreisende student må du ha forsikring.

Praktisk info om utveksling