Utveksling for bachelor i turisme og ledelse

Som student ved bachelorprogrammet i turisme og ledelse har du muligheten til å få internasjonal erfaring hos en av våre samarbeidspartnere.


Når: Det er tilrettelagt for utveksling i 3. studieår, 5. semester.

Her finner du oversikt over institusjoner vi har avtale med innenfor bachelor i turisme og ledelse:

Praktisk info om utveksling