Hanze University of Applied Sciences

Hanze University har 26 000 studenter fordelt på campus i Amsterdam, Groningen, Assen og Leeuwarden, Som student på USN kan du dra på utveksling hit for et semester eller to. For studentene på helsefag kan du få mulighet til å ha praksis på universitetssykehuset tilknyttet Hanze University. Med tett oppfølging fra universitetet og tette tverrfaglige samarbeid innenfor helsesektoren kan du få oppleve og jobbe med spennende oppgaver innenfor ditt fagfelt.


Avtaletype: Erasmus
Land: Nederland
Institusjonens hjemmeside: Institusjonens nettside
Kurskatalog: Oversikt over kurs

Erasmusutveksling for sykepleierstudenter.

Praktisk info om utveksling