Utveksling for bachelor i barnevern og vernepleier

Som student ved bachelorprogrammene i barnevern og vernepleier har du muligheten til å få internasjonal erfaring hos en av våre samarbeidspartnere.


utveksling barnevern

Bildet over: Ved California State University, Dominguez Hills i Los Angeles, kan du dra som "Intern Abroad" og få ekstra støtte til oppholdet. 

Som student ved barnevern og vernepleie legger vi til rette for at du kan få internasjonal erfaring ved en av de mange institusjonene vi samarbeider med. Praksisutveksling i utlandet vil kunne gi deg en enestående tilleggserfaring og kompetanse i ditt utdanningsløp, og gi et positivt innslag i din CV. Internasjonal koordinator ved instituttet kan gi ytterligere opplysninger.

Utenlandspraksis

Hvor kan du dra:

Vi har sendt studenter i praksisstudier i utlandet i mer enn 15 år. I løpet av denne tiden har vi opparbeidet god erfaring og utviklet kontakter i både Afrika, USA og Europa, som er med på å sikre en trygg og lærerik erfaring.

I tillegg til listen nedenfor er det i søknadsweb nå åpnet for å sende på utveksling til flere av partnerne som også er medlemmer i SocNet98: Jena University of Applied Sciences, Upper Austria University of Applied Sciences, University of Applied Sciences Emden Leer  og Humak. Den samlede listen man kan velge mellom, finner man ved innlogging når man søker i søknadsweb.

Når kan du dra:

For andreårsstudenter (oppstart høst 2019), er praksis i utlandet lagt til 6. semester (vår). Praksisoppholdet varer i tre måneder, i perioden januar-mars. Neste søknadsfrist er 1.februar 2021.

For førsteårsstudenter (oppstart høst 2020), er praksis i utlandet lagt til 5. semester (høst). Praksisoppholdet må vare i minimum tre måneder. Søknadsfrist er 1.februar 2022.

Hvordan søke:

Studenter som velger utenlandspraksis søker om utveksling på lik linje som øvrige studenter som skal på utveksling fra USN. Dette søknadsskjemaet åpner 15.desember 2020 og stenger 1.februar 2021. 

International University Week

Gjennom vårt europeiske nettverk SocNet98, arrangerer vi hvert år International University Week der lærere og studenter deltar på faglige arrangementer hos flere av våre partnere. Hvert fjerde år er også vi arrangør, og både lærere og studenter er da verter for kollegaer og medstudenter fra forskjellige land i Europa. Du får nærmere beskjed om hvilke steder som er aktuelle, kostnader, og søknad i løpet av høstsemesteret. Gjennom nettverket har vi også muligheter for å legge til rette for utvekslingsopphold. Vår kontakt i nettverket kan gi ytterligere opplysninger.

Den fullstendige listen over utvekslingsavtaler finner du her:

Praktisk info om utveksling