Muligheter for utvekslingsopphold i utlandet for Bachelorstudiet i Forretningsjus

Studiet i Forretningsjus og økonomi gir deg utreisemuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. Utreisemulighetene for dette studiet ser du under. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng av høyere utdanning før man kan ta et utvekslingsopphold i utlandet.


Det er tilrettelagt for utreise i 4.semester av studieløpet i Forretningsjus.

Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise, og at du tar kontakt med internasjonal seksjon for veiledning. Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

Praktisk info om utveksling