Internasjonal avtaleportefølje for studentmobilitet

verdenskartet

Dette er en oversikt over våre internasjonale partnere som studenter hos oss kan reise til. Hver avtale er knyttet til ett eller flere spesifikke fagområder. Vi anbefaler studenter å lese på avtalesidene om dette gjelder deres studieområde, samt gjøre seg kjent med institusjonenes egne nettsider.