Internasjonal avtaleportefølje for studentmobilitet

verdenskartet

Dette er en oversikt over våre internasjonale partnere som studenter hos oss kan reise til. PS; hver avtale er knyttet til ett eller flere spesifikke fagområder. Vi anbefaler studenter å lese på avtalesidene om dette gjelder deres studieområde, samt gjøre seg kjent med institusjonenes egne nettsider.