Absalon University College

Absalon University College ble etablert i august 2007 og har omkring 8000 studenter.


Avtaletype: Erasmus
Land: Danmark
Institusjonens hjemmeside: Absalon University College
Kurskatalog: Undergraduate Exchange Programmes in English
Til inspirasjon:


Antall plasser

Erasmus+

2 semesterplasser for lærerstudenter.

Kurskatalog

Du kan deres tilbud på emner på engelsk eller se etter emner tilbudt på dansk

Opptakskrav

Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Språk

Engelsk eller dansk

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling.

Kandidatene blir vurdert og rangert det søkes deretter videre om opptak etter at du er nominert fra USN. 

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Skolepenger/finansiering

USN-studenter er på utvekslingsopphold og betaler ikke skolepenger. Studenter på Erasmus-utveksling får også Erasmusstipend. 

Semesterstudier her kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer i praktisk info om utveksling.

Semesterinndeling

  • Semester 1: September - januar
  • Semester 2: Februar - september

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Det er mulig å leie studentbolig. 

Visum

Du trenger ikke visum for å være på utvekslingsopphold i Danmark.

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring. Ha alltid med forsikringsbevis og HELFO-bevis når du er ute av Norge. 

 

Campus University College Sjælland