University College North

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) tilbyr utdanninger, utvikling og innovasjon innenfor fire områder: business, pedagogikk, helse og teknologi. UC North er en høyskole med rundt 8.500 studenter og er lokalisert i Aalborg.


Avtaletype: Erasmus
Land: Danmark
Institusjonens hjemmeside: University College North

UCN

Antall plasser

2 Erasmusplasser for sykepleiestudenter (4. semester: sykehuspraksis, 5. semester: hjemmesykepleie/psykiatri).

2 Erasmusplasser for studenter innenfor visuell kommunikasjon.

2 Erasmusplasser for studenter innenfor økonomi/ledelse.

Opptakskrav

  • For sykepleierstudenter: Du må være sykepleiestudent i tredje året av din bachelorgrad
  • Du må uansett fag kunne følge undervisning på engelsk eller evt. på dansk om du velger det.
  • Karakterkrav kan variere fra fag til fag. UC North har ingen absolutte krav til karaktersnitt.
  • Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Språk

Engelsk/dansk.

Søknadsfrister

Kandidatene blir vurdert og rangert det søkes deretter videre om opptak etter at du er nominert fra USN.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester*

* Sykepleierstudenter har kun én søknadsfrist som er 1.februar, uavhengig om man ønsker utreise i høstsemesteret eller vårsemesteret påfølgende år.

Skolepenger/finansiering

Våre studenter betaler ingen skolepenger, og får Erasmus-stipend som studieåret 2016/2017 er på ca. 400 euro per måned.

Semesterstudier kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng. Fagene er mindre og flere ved UNC, enn ved USN.

Semesterinndeling

  • Global Health, høstsemester: 24 August to 13 November 2015 (ankomst en uke før oppstart)
  • Global Health, vårsemester: 25 January to April 22 2016 (ankomst en uke før oppstart)
  • Semester 1: 1. september - 31. januar
  • Semester 2: 1. februar - 30. juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Du kan søke om bolig vis UCNs nettsider.

Visum

Studenter trenger ikke visum for å studere i Danmark.

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring. Studenter i Europa må også ha helsetrygdkort fra HELFO.