Utvekslingsmuligheter for master i klinisk helsearbeid

Studenter som går master i klinisk helsearbeid, har mulighet til å ta utvekslingsopphold i utlandet i løpet av sin mastergrad. Studenter vil ta valgemner når de er på utveksling ved universiteter i utlandet. Søknad om forhåndsgodskriving av emner må sendes til studieveileder og godkjennes før studentene reiser på utveksling. 

 

  • Geriatrisk helsearbeid (MGER): Deltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 5.semester, mens heltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 3.semester. Søknadsfrist for utveksling er 15.september semesteret før utreise.

 

  • Stråling i diagnostikk og behandling (MRAD): Deltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 4.semester. Studentene kan gjennomføre 15-30 studiepoeng ved en internasjonalt institusjon. Valgfaget MKHF1020 Fordypning i klinisk helsearbeid er også tilrettelagt for hospitering i utlandet.

 

  • Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester (MDIG): Deltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 5.semester, mens heltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 3.semester. Søknadsfristen for utveksling er 15.september semesteret før. Studentene kan gjennomføre 15-30 studiepoeng ved et internasjonalt universitet.

 

  • Sammensatte helsetilstander (MSAM): Deltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 3,. 4 eller 5.semeter, mens heltidsstudenter kan utveksle fortrinnsvis i 2. eller 3.semester. Søknadsfrist for utveksling er 1.februar eller 15.september, semesteret før utreise. Studentene kan gjennomføre 15-30 studiepoeng ved et internasjonalt universitet, og det er dermed mulighet for deltidsstudenter å gjennomføre masterstudiet raskere enn stipulert.
     

Det jobbes kontinuerlig med utvikling av avtaleporteføljen med partnere i Europa og Nord-Amerika. Frem til dette er på plass, ta kontakt med programkoordinator for mer informasjon om hvilke partnere det jobbes med, dersom du ønsker å søke utveksling til førstkommende frist.

Velg land

Praktisk info om utveksling