Internship ved Osloregionens Europakontor (2015)

Christina Mørkve på Osloregionens Europakontor. Foto.

Som student ved Bachelor i Statsvitenskap hadde Christina Mørkve mulighet til å søke om å få jobbe som praktikant, eller ha et "internship" som det heter på engelsk, ved Osloregionens Europakontor (ORE) i Brussel. Intervjuer ble gjennomført høsten 2014, og i slutten av januar var Christina på på plass i Brussel for å starte sine 5 mnd som praktikant.

Siri Bjørnstad ved Seksjon for Internasjonalisering besøkte Oslo Regionens Europakontor i februar. Hun  møtte Christina og fikk høre hvordan den første måneden ved kontoret hadde vært.

Arbeidshverdagen

Christina fortalte at arbeidsoppgavene varierer veldig. Hun gjør ulike typer kontorarbeid, alt fra å oppdatere faktanotater, skrive nettsaker og hjelpe til når ORE har seminarer, studiebesøk eller kurs. Samtidig får hun mulighet til å delta på spennende konferanser som arrangeres i Brussel. Hun har også ansvar for å arrangere noen av studiebesøkene kontoret har.

Utbyttet sålangt er vært veldig bra. Hun synes selv at hun lærer nye ting hver dag. Siden kontoret har mange studiebesøk og seminarer, hvor det hentes inn spennende foredragsholdere på ulike temaer innenfor EU, får hun mulighhet til å lære mye gratis gjennom å høre på disse. Hun får møtt og snakket med mennesker som har jobbet i EU-systemet lenge.

Bacheloroppgaven

Arbeidsuken er fordelt slik at Christina jobber fire dager i uken og skal bruke 1 dag i uken til skrive på Bacheloroppgaven sin.  Hun har bestemt seg for at jeg på en eller annen måte vil skrive om hvordan Norge forholder seg til EU-direktiver som innehar et tredjestatsperspektiv. Det vil si direktiver som også regulerer Norges forhold til stater utenfor EU. Jeg har lyst til å ta utgangspunkt i Unionsborgerskapsdirektivet, og se på hvilke effekter det eventuelt har hatt i Norge siden det ble vedtatt.

Dagliglivet i Brussel

Christina bor i kollektiv med ni andre mennesker fra hele verden. - Jeg tror helt klart det er en fordel at jeg bor i et kollektiv, hvis ikke kunne nok kveldene fort blitt ganske ensomme. Vi er alle i Brussel for en relativt kort tid, som gjør at det er lettere å bli kjent og finne på ting sammen. På fritiden henger jeg med venner fra huset eller jobben, går på kino eller prøver å bli kjent med byen. Jeg blir fortsatt litt forvirret over hvor jeg er noen ganger, men hver uke blir jeg bedre kjent. Jeg er veldig glad for at jeg fikk, og tok denne muligheten.

Hva er fordelene med et praksisopphold fremfor studieopphold i utlandet?

Alle studenter ved Statsvitenskap har mulighet til å ta deler av studiet sitt ved en partnerinstitusjon. Foreløpig er det kun 1 praktikantstilling ved Olso Regionens Europakontor. Christina mener at den største fordelen er at hun får arbeidserfaring samtidig som hun kan fullføre studiet sitt, og samtidig oppleve i praksis det hun  har lært om de siste 2,5 årene. I Brussel skjer det mye hele tiden, og man får en helt annen type kjennskap til EU enn når man kun leser om det. Her har hun tilgang på mennesker som har førstehåndskunnskap til de fleste temaer i EU, noe som gjør arbeidet med bacheloren mer spennende!